Monday, May 25, 2009

Sejarah Bermula

Al-Husain putera Ali bin Abu Tholib dan Fatimah Az-Zahro binti
Muhammad Rasulullah SAW..

Al-Imam Sayyidina Hussain - Berputra
Sayyidina ‘Ali Zainal ‘Abidin - Berputra
Sayyidina Muhammad Al Baqir - Berputra
Sayyidina Ja’far As-Sodiq - Berputra
Sayyid Al-Imam Ali Uradhi - Berputra
Sayyid Muhammad An-Naqib - Berputra
Sayyid ‘Isa Naqib Ar-Rumi - Berputra
Sayyid Ahmad al-Muhajir - Berputra
Sayyid Al-Imam ‘Ubaidillah - Berputra
Sayyid Alawi Awwal - Berputra
Sayyid Muhammad Sohibus Saumi’ah - Berputra
Sayyid Alawi Ats-Tsani - Berputra
Sayyid Ali Kholi’ Qosim - Berputra
Sayyid Muhammad Sohib Mirbath (Hadhramaut) - Berputra
Sayyid Alawi Ammil Faqih (Hadhramaut) - Berputra
Sayyid Amir ‘Abdul Malik Al-Muhajir (Nasrabad,India) - Berputra
Sayyid Abdullah Al-’Azhomatu Khan - Berputra
Sayyid Ahmad Shah Jalal (Ahmad Jalaludin Al-Khan) - Berputra
Sayyid Syaikh Jumadil Qubro (Jamaluddin Akbar Al-Khan) - Berputra
Sayyid ‘Ali Nuruddin Al-Khan ( ‘Ali Nurul ‘Alam) - Berputra
Sayyid ‘Umaduddin Abdullah Al-Khan--->
Garwaan ka Ny. Rara Santang Putra Prabu Siliwangi

BERPUTRA:2
1. Syarif Hidayatullah - Sunan Gunung Jati
2. Syarif Nurullah

Istri Syarif Hidayatullah:4
1. Nyai. Babadan (Putri ki Gedeng Babadan)
2. Dewi Pakung Wati (Putri Walangsungsang)
3. Nyai. Lara Bagdad (Putri Sahabat Syekh Datuk Kahfi)
4. Nyai. Kawung Anten (Putri Bupati Babadan)

والله اعلم بالصواب

0 komentar:

Post a Comment